Jemen

English version
Veilig onderweg


Met een snelle, horizontale beweging van zijn wijsvinger over zijn keel geeft een opgewonden man aan de kant van de weg ostentatief te kennen wat ons lot zou zijn, mocht hij daarover kunnen beslissen. Kennelijk houdt hij ons voor Amerikanen. Vannacht is in Bagdad immers Saddam Hoessein opgehangen. In volle hadj, op de dag van het Offerfeest, godbetert. Dat bericht is als een schokgolf door het Midden-Oosten gegaan. De plaatselijke muezzin blijkt aan zijn namiddaggebed zelfs enkele verzen toe te voegen voor het zielenheil van de Iraakse dictator....Lees verder in je e-book naar keuze